Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Державну реєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Державну реєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом)
УКР
РУС
 
ПОВІДОМЛЕННЯ 7
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

Актуальна інформація / Повідомлення 7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

УСТАНОВА ОСВІТИ «МОГИЛЕВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. А.А.КУЛЕШОВА»

МОГИЛЕВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

(ДО 90-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ А. А. СТОЛЯРА)


Третя міжнародна наукова конференція

Могилев – 2009


ІНФОРМАЦІІЙНИЙ ЛИСТ

18-20 лютого 2009 року

Могилевський державний університет ім. А. А. Кулешова проводить третю міжнародну наукову конференцію «Математична освіта: сучасний стан і перспективи (до 90-річчя з дня народження А. А. Столяра)».

Проблематика конференції буде включати наступні напрями, за якими передбачається організувати роботу секцій:

 1. Проблеми математичної освіти у середній школі.
 2. Проблеми математичної освіти у вищій школі.
 3. Проблема активізації навчання математики.

Робочі мови конференції – білоруська, російська, англійська.

Заявки на участь у конференції, тези доповідей до 30 січня 2009 року необхідно надсилати на адресу: 212022, м. Могилев, вул. Космонавтів, 1, лабораторія математичного розвитку, Щемельовій Ганні Вікторівні.

Телефон для довідок (8-0222) 28-40-50. Факс: (8-0222) 32-24-44.

E-mail:

Редакційна рада залишає за собою право відбору матеріалів. Видання збірки матеріалів передбачається після завершення конференції. Кожен учасник конференції представляє тільки одні тези (персонально чи у співавторстві). Матеріали, які не відповідають тематиці конференції, розглядатися не будуть. Будуть видані матеріали тільки тих доповідей, які були проголошені на пленарному та секційному засіданні.

Обсяг тез — 2 сторінки формату А4, набрані в редакторі Word для Win­dows через 1 інтервал шрифтом Times New Roman 14. Перший рядок — ініціали та прізвище(а) автора(ів), держава, місто (вирівнювання по правому краю). Через рядок — назва тез заглавними буквами. Ще через рядок дається текст матеріалів (абзацний відступ 1,27 см). Зноски даються в тексті у квадратних дужках. Після основного тексту дається список використаної літератури. Заявка і тези доповіді подаються по E-mail.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ

А. С. Петров (Білорусь, Могильов)

НАЗВА ТЕЗ

         Текст………………………………….…………[1; 2]………………….[2, с.56]

Література

 1. .....
 2. .....

ЗАЯВКА

на участь у третій міжнародній науковій конференції

«Математична освіта: сучасний стан і перспективи (до 90-річчя з дня народження А. А. Столяра)»

 1. Прізвище, им'я, по-батькові автора(ів) _____________________
 2. Місце роботи _________________________________________
 3. Посада ______________________________________________
 4. Вчений степень, звання ________________________________
 5. Назва доповіді ________________________________________
 6. Номер і назва секції ____________________________________
 7. Адреса для листування _________________________________
 8. Телефон _________________
 9. Факс_____________________
 10. E-mail____________________
 11. Необходимость бронирования места в гостинице ___________

 Дата____________

Підпис __________

Проїзд і проживання учасників конференції за рахунок організацій, що надають відряджнення.

Організаційний внесок 15 у. о. по курсу Нацбанку РБ вноситься при реєстрації. Збірка матеріалів конференції надсилається поштою.

Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове