Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Державну реєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Державну реєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом)
УКР
РУС
 
ПОВІДОМЛЕННЯ 9
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

Актуальна інформація / Повідомлення 9

Донецький національний університет
Математичний факультет

Консорціум «Університет-школа»Всеукраїнська
науково-методична
конференція


«ЯКІСНА ОСВІТА XXI СТОЛІТТЯ:
ПРОБЛЕМИ І ПОШУКИ»


14 березня 2009 року


Донецьк 2009


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській конференції «Якісна освіта XXI століття: проблеми і пошуки», що відбудеться 14 березня 2009 р. в головному корпусі Донецького національного університету.

Робота конференції планується за такими напрямками:

1. Місія освіти: філософсько-методологічний аспект
2. Інформаційні технології в освіті
3. Інноваційні підходи до навчання математики
4. Інновації у вивченні гуманітарних дисциплін

Календар конференції

  •   Прийом заявок, тез доповідей, організаційних внесків до 15. 02. 09.
  •   Реєстрація учасників 14.03.09 (9.00-10.00)
  •   Робота конференції 14.03.09

            10.00-11.30 – пленарне засідання;

            11.30-12.00 – перерва, кава-брейк;

            12.00-15.00 – робота у секціях;

                     15.00 – круглий стіл.

Оргкомітет конференції

Мазнєв О.В. – співголова оргкомітету, проректор з навчальної роботи ДонНУ;

Сторожев Валерій Іванович – співголова оргкомітету, д. т. н., професор, декан математичного факультету ДонНУ;

Лосева Наталія Миколаївна – співголова оргкомітету, д. п. н., професор кафедри вищої математики і методики викладання математики ДонНУ, голова методичної ради математичного факультету;

Андреева Т.О. – д. ф. н., професор, завідувач кафедри філософії ДонНУ;

Бовт Д.О. – завідувач навчальної лабораторії моделювання педагогічної діяльності математичного факультету ДонНУ;

Брусило 3. О. – директор консорціуму «Університет-школа»;

Волобуєва Т.Б. – к. п. н., проректор з наукової роботи Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Ємельянова Н.М. – д. ф. н., професор кафедри філософії ДонНУ;

Лук'янчук Т.О. – ст. викладач, заступник декана філологічного факультету ДонНУ, директор підготовчих курсів ДонНУ;

Лях І.В. – начальник управління освіти Макіївської міської ради;

Мельохіна Л.В. – заступник начальника управління освіти Макіївської міської ради;

Мозгунов В.В. – к. філ. н., доцент, заступник декана філологічного факультету ДонНУ;

Скафа О.І. – д. п. н., професор, завідувач кафедри ВМ і МВМ ДонНУ;

Тарасенкова Н.А. – д. п. н., професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького;

Швець В.О. – д. п. н., професор, завідувач кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ ім. М.П.Драгоманова.

Форми участі у конференції

  • публікація матеріалів;
  • публікація матеріалів + усна доповідь;
  • усна доповідь;
  • участь без доповіді та публікації.

Робочі мови конференції:
українська, російська.

Для участі у конференції необхідно до 15 лютого 2009 р. подати:

  • заявку на участь (для кожного співавтора окремо);
  • статтю або тези доповідей (не менше 3-х повних сторінок) у збірник матеріалів учасників конференції в електронному варіанті та тверду копію;
  • ксерокопію квитанції про сплату організаційних внесків (поштовий переказ).

Оргкомітет буде вдячний Вам за інформування
своїх колег про проведення конференції.
Відповідальність за зміст та достовірність наданих
матеріалів несуть автори.ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській науково-методичній конференції
«Якісна освіта XXI століття: проблеми і пошуки»

Прізвище, ім'я, по-батькові_____________________

Повна назва навчального закладу_______________

Посада______________________________________

Назва статті__________________________________

Напрямок роботи конференції___________________

Потреба у технічних засобах____________________

Контактний телефон___________________________

Форма участі в конференції:

  а) планую виступити на пленарному засіданні;

  б) планую виступити на засіданні секції;

  в) публікація матеріалів;

  г) планую взяти участь в обговоренні без публікації;

  д) інше ______________________________


Вимоги до оформлення статей та тез доповідей

Текст статті або тез доповіді має бути оформлений у форматі Word MicrosoftOffice 98/2000/2003 з такими параметрами: Розмір аркуша – А5 (14,8 см х 21см); Орієнтація – книжна;

Поля – дзеркальні, верхнє – 1,8 см, нижнє -1,8 см, внутрішнє – 2,1 см, зовнішнє —1,8 см, на переплітання – 0 см;

Шрифт – пропорційний (Times New Roman), розмір 12;

Увесь текст повинен бути набраний стилем "Звичайний " (Normal); Вирівнювання – по ширині аркуша; Відступи: ліворуч – 0 см, праворуч – 0 см; Інтервал: перед – 0 см, після – 0 см; Перший рядок – відступ 0,7 см; Міжрядковий інтервал — одинарний; Аркуші повинні бути повністю заповнені.

Назва статті або тез доповідей друкується великими жирними літерами посередині першого рядка, нижче, через один рядок маленькими напівжирними літерами, курсивом (по центру) – ініціали та прізвища авторів. На наступному рядку маленькими напівжирними літерами, курсивом (по центру) друкуються назва міста та навчального закладу. Далі, через один рядок, друкується текст статті. Посилання на літературу у тексті подаються у квадратних дужках. Перелік посилань на літературу подається у кінці основного тексту через один рядок. Наприклад:

ПОБУДОВА ЗМІСТУ КУРСУ ВИЩОЇ АЛГЕБРИ В УМОВАХ
УПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ


І. І. Іванов
м. Донецьк, Донецький національний університет


Література

1. Родигіна І.В. Компетентністно-орієнтований підхід до навчання. – Харків: Основа 2006.
2. Чарін B.C. Лінійна алгебра. – Київ: Техніка 2005.Контрольний термін до 15 лютого 2009 р.

Конференція проводиться на умовах самофінансування.

Організаційний внесок складає 15 гривень за 1 сторінку і перераховується за реквізитами: Донецький національний університет р/рахунок 35229009000044 ЄДРПОУ 02070803 МФО 834016 ГУДКУ в Донецькій області. Призначення платежу: за участь у конференції, смета №375. Отримувач: математичний факультет.

Матеріали та заявки надсилати на e-mail: tativik@matfak.dongu.donetsk.ua, або на дискетах і у твердій копії (один примірник) на адресу:

83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, Донецький національний університет, математичний факультет, гол. корп., ауд. 505.

Контактный телефон: (062) 304-18-91.

Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове