Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Державну реєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Державну реєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом)
УКР
РУС
 
ПОВІДОМЛЕННЯ_4
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

Актуальна інформація / Повідомлення_4

16 – 17 квітня 2009 р. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Вища школа України: удосконалення якості підготовки фахівців»  

Напрями роботи конференції

• Вищий навчальний заклад як сучасна освітня система. Освітній і культурний простір вищого навчального закладу як складова глобальної системи освіти.

• Проблеми моделювання освітньо-професійної підготовки. Ідеальна, уявна і реальна модель фахівця.

• Реалізація стандартів вищої освіти України вищими навчальними закладами. Особливості підготовки магістрів специфічних категорій («Педагогіка вищої школи», «Управління навчальним закладом»).

• Моніторинг якості навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах. Діагностування якості навчально-виховного процесу у вищій школі. Діагностика рівня навчальних досягнень студентів.

• Становлення і розвиток особистості фахівця в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу. Формування якостей лідера. Студентоцентризм.

• Освітній менеджмент: проблеми, досвід.

Регламент роботи конференції

Робоча мова конференції – українська.

За результатами роботи конференції буде видано збірник тез та збірник наукових праць, що входить до переліку ВАК України як спеціалізоване видання з педагогіки. Видання матеріалів конференції планується до початку її роботи.

За бажанням учасників статті можуть бути розміщенні на «Порталі сучасних педагогічних ресурсів» за адресою www.intellect-invest.org.ua у електронному науково-педагогічному журналі «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку».

Вимоги до оформлення доповідей

Статті повинні мати елементи, що відповідають постанові ВАК України від 15.01.2003 року №7-05/1, і надіслані в редакторі MS Word у роздрукованому вигляді (1 примірник) українською мовою в електронному варіанті на дискеті 3,5" або CD-R (назва файлу – прізвище автора латинськими літерами, файл – дві копії на одній дискеті) або на електронну адресу (e-mail: kafvsh@meta.ua ).

Обсяг доповіді: 6-12 повних сторінок (до 0,5 ум. др. арк. – загальним обсягом до 20 тис. знаків).
Формат аркуша паперу: А4, орієнтація – книжна.
Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 25 мм, праве – 15 мм.
Шрифт: Times New Roman 14.
Міжрядковий інтервал: 1,5.
Відступ першого рядка (абзац): 10 мм.

Посилання на джерела відповідно до вимог ВАК (бюлетень ВАК №6, 2007 р.). Номер посилання на те саме джерело дублюється. Список джерел (до 7-8) подається в кінці тексту і має назву «Література».

Компонування тексту: УДК; прізвище й ініціали автора (авторів) жирним шрифтом праворуч; через 2 інтервали – назва доповіді великими літерами жирним шрифтом симетрично до тексту; через 2 інтервали – анотації (англомовна, україномовна та російськомовна); через 2 інтервали – текст.

Участь у конференції

Для участі в конференції необхідно подати до оргкомітету заявку (форма додається), тексти доповідей (згідно з вимогами ВАК України) і сплатити вартість публікації матеріалів конференції (12 грн. за 1 стор.) та оргвнесок у розмірі 60 гривень. Тим, хто не братиме участі у роботі конференції, оргвнесок не повертається.

Оргвнесок перераховувати на ім’я: Гнезділова Кіра Миколаївна (18023, м. Черкаси, вул. Ільїна, буд.204, кв.9). Переказ з позначкою: за участь у конференції «Вища школа України: удосконалення якості підготовки фахівців» (обов’язково вказати прізвище учасника).

Термін подання заявки до оргкомітету конференції, надсилання доповідей, дискет і ксерокопій про сплату оргвнеску (поштовий переказ) до 1 березня 2009 року.

Усі автори, які не мають наукового ступеня, додають до статті рецензію фахівця з науковим ступенем.

Форма заявки на участь у конференції

Прізвище – ________________
Ім’я – ________________
По батькові – ________________
Домашня адреса, індекс – ________________
Телефон – ________________
е-mail – ________________
Організація – ________________
Телефон, факс (з кодом міста) – ________________
Посада – ________________
Науковий ступінь – ________________
Вчене звання – ________________
Назва статті (тез) – ________________

Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове