Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Державну реєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Державну реєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом)
УКР
РУС
 
ПОВІДОМЛЕННЯ_5
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

Актуальна інформація / Повідомлення_5

28 квітня 2009 р. Ульяновський державний університет (Росія) проводить щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання сучасної освіти»

Напрями обговорюваних питань

1. Сучасні підходи до управління освітніми системами, комплексами, установами.

2. Новий погляд на зміст освіти й методику викладання в сучасних освітніх установах.

3. Психолого-акмеологічий підхід в освіті.

4. Профілактика екстремізму й ксенофобії як пріоритет сучасної молодіжної політики.

5. Інноваційні технології професійної орієнтації й підготовки конкурентноздатного фахівця.

6. Ресурсне забезпечення діяльності й розвитку установ сфери освіти в сучасних умовах.

7. Науково-методичне забезпечення й супровід роботи з обдарованими дітьми.

Подання текстів доповідей

Статті можуть бути надіслані або електронною поштою, або звичайною поштою. У першому випадку на адресу електронної пошти секретаря оргкомітету слід відправити електронний варіант текстів (Word) і заявку на участь у конференції. В другому випадку конверт повинен містити заповнену форму заявки, електронний варіант тексту доповіді, роздрукований текст доповіді.

Оформлення текстів доповідей

Обсяг статті – від 5 до 7 сторінок тексту, включаючи малюнки.

Формат паперу А4 (210x297). Поля по 2,5 см., нижнє – 3 см., міжрядковий інтервал 1,2, відступ у новому рядку 1,27 см, файл із розширенням doc. Шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, стиль Звичайний.

Заголовок – прописними буквами (напівжирний шрифт), через рядок вказується прізвище автора (курсивом), на наступному рядку – організація і місто, які ним представляються.

Малюнки мають бути вбудовані в текст.

Посилання на літературу позначаються цифрами у квадратних дужках (наприклад [1, с. 68]); використання автоматичних посторінкових посилань не допускається.

Список літератури відокремлюється порожнім рядком і має заголовок «Література».

Бібліографічний список виділяється курсивом.

Форма проведення конференції

Чергову конференцію буде проведено заочно 28 квітня 2009 р. Кінцевий термін надання заявок і текстів доповідей – 15 березня 2009 р.

Публікація матеріалів конференції

Матеріали конференції, які відібрані оргкомітетом і відповідають зазначеним вимогам, публікуються в збірці. Окремі матеріали, які представляють найбільш високий науковий і практичний інтерес, розміщуються на офіційному сайті Уляновського державного університету www.ulsu.ru в розділі «Конференції» (http://uni.ulsu.ru/Konferences/konferences.php)

Контакти

432063, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 9а, ауд. 108.
Секретар оргкомітету: Дупленко Марина Вікторівна
тел.: 8 (8422) 30-15-66
duplenko@yandex.ru , m_duplenko@mail.ru

432700, г. Ульяновск, ул.Л.Толстого, д. 42, ауд. 22.
тел: 8 (8422) 41-28-17
dovuz@ulsu.ru

Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове