Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Державну реєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Державну реєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом)
УКР
РУС
 
ПОВІДОМЛЕННЯ 12
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

Актуальна інформація / Повідомлення 12

Уляновський державний університет
Факультет гуманітарних наук і соціальних технологій
Кафедра психології

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у

1-Й МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

Псuxологія компeтeнтності особистості: дослідження, nрактика, освіта

Конференція відбудеться 1-3 жовтня 2009 р. у м.Ульяновську, в Ульяновському державному університеті (наб.р.Свіяга, корп.2)

Проблема компетентності особистості є однією з найбільш дискутованих у науках про людину. На конференції планується обговорення психологічної компетентності особистості. Враховуючи, що компетентність визначається і як результат освіти, і як факrор соціальної успішності, у програму конференції включається широке коло теоретичних і прикладних питань, пов'язаних зі складовими, умовами й факторами розвитку соціальної й професійної компетентності, компетентнісним підходом в освіті, способами діагностики й технологіями психологічної оцінки й розвитку компетентності особистості.

Орієнтовні напрямки конференції:

1. Компетентнісний підхід в освіті
2. Соціальна компетентність: джерела й інновації
3. Професійна компетентність і психологія професіонала
4. Психологічна компетентність у бізнесі й управлінні
5. Компетентність особистості: технології оцінки й розвитку

Заявки па участь у конференції, організацію майстрів-класів за запропонованими темами приймаються до 1 травня 2009 р. на електронну скриньку psylab2005@yandex.ru

Вимоги до оформлення матеріалів, які представляються:

Для публікації в збірці матеріалів конференції приймається текст у форматі MS Word, шрифт 14, Times New Roman, одинарний інтервал, абзац (відступ першого рядка - 1,2 см), всі поля 2,0 см.

Робота повинна містити наступну вихідну інформацію:

 • назва статті;
 • на наступному рядку - прізвища й ініціали авторів (для кожного автора - спочатку прізвище);
 • на наступному рядку - повна назва організації із вказівкою міста;
 • на наступному рядку - адреса електронної пошти.

Посилання на літературу оформляються в такий спосіб. У тексті в круглих дужках вказуються прізвище й ініціали автора, потім через кому - рік виходу публікації. Наприклад: (Б. Г. Ананьев, 1968). Список літератури наприкінці статті обов'язковий і маю бути оформлений відповідно до вимог ГОСТ.

Організаційний внесок 120 руб. за сторінку пересилається поштовим переказом за адресою: 432017. м. Ульяновськ, вул. Мало-Саратовська буд. 7, кв. 92, Седуновій Анастасії Сергіївні або може бути доставлений в обговорений термін на кафедру психології (наб. р. Свіяги, корп.2, аудиторія 32 а).

3аявка на vчасть у коnференції (додається до тексту тез на окремій сторінці) включає: ПІБ повністю, назву секції, місце роботи, посада, учений ступінь, звання, поштову адресу, телефон для оперативного зв'язку, факс, е-mаil.

ЗАЯВКА
на участь у конференції

 1. Прізвище, ім'я, по батькові
 2. Місто
 3. Місце роботи
 4. Посада
 5. Учений ступінь
 6. Учене звання
 7. Доповідь (тема; пленарний, секційний, виступ на круглому столі - вибрати)
 8. Напрямок
 9. Форма участі (участь із доповіддю, майстер-клас, публікація матеріалів без участі)
 10. Необхідні технічні ресурси: апаратура для мультимедійноі презентації, інше обладнання (укажіть)
 11. Контактний телефон (з кодом міста)
 12. Факс
 13. E-mail
 14. Поштова адреса (із вказівкою індексу)
 15. Строки прибуття
 16. Потреба в готелі (одномісний номер, двомісний, інше)
Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове