Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
ВАШУЛЕНКО МИКОЛА САМІЙЛОВИЧ
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРСОНАЛІЇ / Вашуленко Микола Самійлович

Вашуленко Микола Самійлович – дійсний член (академік) АПН України (обраний 20.12.1995 р.), доктор педагогічних наук, професор, з ім’ям якого пов’язаний розвиток букваристики в Україні.

Головний науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України. Заслужений діяч науки і техніки України.

Народився Микола Самійлович в с. Жовтневе Бородянського району Київської області в родині сільських трударів. Свою професію майбутній вчений обрав ще зовсім юним. У шістнадцять років вступив до Глухівського державного педагогічного інституту на факультет педагогіки і методики початкового навчання. Продовжив навчання в Київському державному педагогічному інституті імені О. М. Горького, де набув другу спеціальність – учителя української мови і літератури. Педагогічну діяльність розпочав учителем початкових класів у середній школі та вихователем і вчителем у школах-інтернатах. Дуже швидко виявився його справжній талант педагога і науковця.

З 1972 року Микола Самійлович - співробітник Науково-дослідного інституту педагогіки України, де пройшов через усі службові сходинки - від молодшого наукового співробітника до заступника директора Інституту з наукової роботи.

У 1976 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Робота над орфоепією як одна з умов формування у молодших школярів навичок орфографічного письма». Опрацьований під його безпосереднім науковим керівництвом зміст початкової мовної освіти було узагальнено в книзі «Удосконалення змісту і методики навчання української мови в 1-4 класах», яку разом з Букварем та підручниками з української мови для 1-4 класів, методичними посібниками до них було покладено в основу його докторської дисертації «Теорія і практика навчання української мови в чотирирічній початковій школі». Дисертацію Микола Самійлович Вашуленко захистив у 1992 році.

Академік М. С. Вашуленко – авторитетний в Україні і за її межами вчений. Фахівець у галузі методики навчання української мови. Досліджує проблеми навчання рідної мови у початковій школі. За його наукового керівництва та участю розроблено і впроваджено в освітню практику систему навчання української мови на основі комунікативно-діяльнісного підходу, створено дидактичне і методичне забезпечення реалізації цієї системи в початкових класах. Він є одним із авторів Державного стандарту початкової освіти.

Вчений готує науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації для педагогічних освітніх закладів. Нині його наукова школа методистів в Україні – 2 доктори й 22 кандидати наук. Очолює спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій в Інституті педагогіки АПН України, входить до складу спеціалізованої докторської ради в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Член редколегії журналу «Початкова школа» та інших фахових видань.

Микола Самійлович Вашуленко – автор понад 180 наукових праць, зокрема: «Методика навчання української мови» (у співавторстві), методичних посібників «Орфоепія і орфографія в 1-3 класах», «Удосконалення змісту і методики навчання української мови в 1-4 класах», «Навчання грамоти в 1 класі», «Українська мова і мовлення в початковій школі», підручників з української мови для 1-4 класів, українського і російського букварів для шкіл України.

З ім’ям Миколи Самійловича пов'язаний розвиток букваристики в Україні. Створений ним у співавторстві зі Скрипченко Надією Федорівною у 1978 р. «Буквар» витримав 30 видань. «Ця книга належить до фундаментальних національних цінностей. Упродовж 30 років вона залишається найголовнішим підручником для першокласників України», – наголосив, виступаючи на урочистому відкритті виставки «Сучасному українському Букварю – 30 років» , президент Академії педагогічних наук України, академік НАНУ та АПН України В. Г. Кремень.

М. С. Вашуленко нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, медаллю А. С. Макаренка, медаллю АПН України «Ушинський К. Д.».

Службова адреса:
04053, м. Київ, вул. Артема, 52-Д,
Інститут педагогіки АПН України
Тел.: (044) 481-37-55; 489-09-81.

Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове