Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
ПРАЦЬОВИТИЙ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРСОНАЛІЇ / Працьовитий Микола Вікторович

Працьовитий Микола Вікторович (нар. 18.12.1959) – директор фізико-математичного інституту, завідувач кафедри вищої математики НПУ імені М. П. Драгоманова, завідувач відділу фрактального аналізу Інституту математики НАН України.

Дійсний член Академії наук вищої освіти України (2004), дійсний член Академії наук вищої школи України (2010), доктор фізико-математичних наук (1998), професор (1997), заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України.

Народився в с. Бахтин Муровано-Куриловецького району Вінницької області в сім’ї колгоспників.

З відзнакою закінчив фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького (1983) і був рекомендований до аспірантури в Інституті математики АН України.

Після закінчення аспірантури захистив кандидатську дисертацію, а в 1998 р. – докторську дисертацію на тему «Фрактальний підхід до дослідження сингулярних розподілів ймовірностей».

З 1986 року працює на кафедрі вищої математики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (тоді КДПІ ім. О. М. Горького), спочатку на посаді асистента, потім – доцента, а з 1997 р. – професора.

У 1997 р. очолив цю кафедру, з лютого 2008 р. обійняв посаду директора Фізико-математичного інституту НПУ імені М. П. Драгоманова; а з 2006 р. узяв на себе керівництво новоствореним відділом фрактального аналізу Інституту математики НАН України.

М. В. Працьовитий є автором понад 300 наукових праць, серед яких 3 монографії, більше 20 навчальних посібників для вищих закладів освіти.

Микола Вікторович багато уваги приділяє збагаченню змісту математичної освіти в Україні, є членом науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, членом експертних рад, тісно співпрацює з Малою академією наук.

Член редакційних колегій понад 10 наукових журналів та збірників наукових праць, серед яких «Український математичний журнал», «Дидактика математики: проблеми і дослідження», «Математика в школі», «Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова» (Серії «Фізико-математичні науки», «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання», «Фізика і математика у вищій і середній школі») та інші, головний редактор збірника наукових праць «Студентські фізико-математичні етюди».

Наукові інтереси професора М. В. Працьовитого охоплюють питання фрактальної геометрії та фрактального аналізу, метричної та ймовірнісної теорії чисел, теорії динамічних систем тощо. Він є автором одних з перших в Україні фундаментальних результатів у дослідженнях тополого-метричних і фрактальних властивостей математичних об’єктів зі складною локальною будовою, які проливають нове світло на фрактальну геометрію як науку і фрактальну природу математичних моделей реальних об’єктів, процесів і явищ, що є об’єктом сучасних наукових досліджень.

З 1992 року Микола Вікторович керує роботою наукового семінару з фрактального аналізу, який функціонує при НПУ імені М.П. Драгоманова та Інституту математики НАН України.

Під керівництвом М. В. Працьовитого захищено 1 докторську та 14 кандидатських дисертацій. Микола Вікторович є членом спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій з алгебри, теорії чисел, геометрії, топології, теорії та методики навчання математики та інформатики.

М. В. Працьовитий проводить велику роботу по розвитку наукових зв’язків між різними установами та центрами України і світу, є виконавцем ряду міжнародних наукових проектів, серед яких DFG, INTAS та ін.

Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове