Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
ХОЛОДНА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

ПЕДАГОГІЧНІ ВИДАННЯ / е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку» / Автори журналу / Холодна Марина Олександрівна

Холодна Марина Олександрівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторією психології здібностей ім. В. М. Дружиніна Інституту психології Російської Академії наук.

В 1971 році закінчила факультет психології Ленінградського державного університету.

З 1971 по 1981 р. працювала на кафедрі психології й педагогіки Томського державного університету. В цей же період в 1974 р. на факультеті психології Ленінградського державного університету захистила кандидатську дисертацію на тему «Експериментальний аналіз особливостей організації понятійного мислення».

Починаючи з 1981 р. працювала спочатку доцентом, а потім професором кафедри психодіагностики й медичної психології Київського державного університету.

В 1990 р. на факультеті психології Московського державного університету імені М. В. Ломоносова захистила докторську дисертацію на тему «Структурна організація індивідуального інтелекту».

З 1994 р. працювала провідним науковим співробітником лабораторії психології здібностей Інституту психології РАН (Москва), а з 2001 р. стала завідувати лабораторією психології здібностей ім. В. Н. Дружиніна.

Марина Олександрівна є науковим співкерівником освітнього проекту «Математика. Психологія. Інтелект» (МПИ), у рамках якого розроблене (разом з Е. Г. Гельфман) нове покоління шкільних підручників по математиці для 5-9-х класів загальноосвітньої школи, орієнтованих на інтелектуальне виховання учнів на основі збагачення їхнього ментального досвіду.

За результатами наукової діяльності М. О. Холодна неодноразово відзначалася як лауреат:
• конкурсу в сфері освіти й науки Російської Федерації (1997);
• премії Президента Російської Федерації в галузі освіти (1999);
• премії цільової програми «Обдаровані діти» президентської програми «Діти Росії» (2002).

Сфера наукових інтересів – психологія пізнання, у тому числі інтелект, когнітивні стилі, понятійне мислення, інтелектуальна обдарованість, інтелектуальне виховання учнів у процесі навчання, психодіагностика інтелектуальних здібностей.

Має понад 150 наукових публікацій, у тому числі ряд видань монографічного характеру:

  1. Холодная М. А. Психология интеллекта: Парадоксы исследования [Текст] / М. А. Холодная. – [2-е изд, перераб. и доп.]. – СПб.: Питер, 2002. – 272 с.
  2. Рабочая концепция одаренности / Д. Б. Богоявленская [ответ. ред.], В. Д. Шадриков [науч. ред.], Ю. Д. Бабаева, А. В. Брушлинский, В. Н. Дружинин, И. И. Ильясов, И. В. Калиш, Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкин, А. А. Мелик-Пашаев, В. И. Панов, Д. В. Ушаков, М. А. Холодная, Н. Б. Шумакова, В. С. Юркевич. – [изд. 2-е, расшир. и доп.]. – М.: ИЧП «Изд-во Магистр», 2003. – 95 с.
  3. Холодная М. А. Когнитивные стили: О природе индивидуального ума [Текст] / М. А. Холодная. – [2-е изд, перераб. и доп.]. – СПб.: Питер, 2004. – 384 с.
  4. Гельфман Э. Г. Психодидактика школьного учебника. Интеллектуальное воспитание учащихся [Текст] / Э. Г. Гельфман, М. А. Холодная. – СПб.: Питер, 2006. – 380 с.

Контактні реквізити:
тел. +7-[495] 683-51-40.
e-mail: kholod@psychol.ras.ru

Статті:

Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове