Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
ЛУКЬЯНОВА МАРГАРИТА ІВАНІВНА
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

ПЕДАГОГІЧНІ ВИДАННЯ / е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку» / Автори журналу / Лукьянова Маргарита Іванівна

Лук'янова Маргарита Іванівна – доктор педагогічних наук, Дійсний член Російської Академії Природознавства.

У 1982 році закінчила Ульяновський державний педагогічний інститут ім. І. М. Ульянова. Кандидатську (1996 р.) і докторську дисертації (2004 р.) захистила за фахом 13.00.08 - теорія й методика професійної освіти.

З 1992 року працює в Ульяновському Інституті підвищення кваліфікації й перепідготовки працівників освіти. У теперішній час - професор кафедри педагогіки й психології, завідувачка НДЛ психолого-педагогічної й соціологічної діагностики Уляновського ІПКППО.

Наукові інтереси охоплюють проблеми розвитку психолого-педагогічної компетентності вчителя, психолого-дидактичні аспекти реалізації особистісно орієнтованого підходу до освіти, питання організації моніторингу якості освітнього процесу, науково-методичного супроводу діяльності шкільної психологічної служби, а також комплексного забезпечення професійної кар'єри педагога.

Серед авторських розробок - концепція формування готовності вчителі до реалізації особистісно орієнтованого підходу в умовах професійного середовища, системно-комплексна діагностика особистісно орієнтованої педагогічної взаємодії, система науково-методичного супроводу діяльності практичного психолога освітньої установи.

Автор понад 170 наукових і науково-методичних публікацій з проблем професійно-особистісного розвитку педагогів й організації діяльності практичних психологів у системі освіти.

До основних робіт відносяться:

  • «Психолого-педагогічна компетентність учителя: діагностика й розвиток» (2004 р.);
  • «Готовність учителя до реалізації особистісно орієнтованого підходу в педагогічній діяльності: концепція формування  в умовах професійного середовища» (2004 р.);
  • «Особистісно орієнтований урок: конструювання й діагностика» (2006 р.);
  • «Моніторинг якості освітнього процесу в системі підвищення кваліфікації» (2007 р.) – колективна монографія;
  • «Моя професія – дитячий психолог» (2007 р.) – практичний посібник для фахівців освітніх установ, який дістав підтримку Федерального агентства з друку й масових комунікацій у рамках Федеральної цільової програми «Культура Росії» й опублікований видавництвом «АРКТІ» (м. Москва);
  • «Розвиток компетентності вчителя в особистісно орієнтованій педагогічній діяльності» (2008 р.).

Під керівництвом М. И. Лук'янової успішно працює авторська Наукова школа педагогів «АКМЕ», метою якої є освоєння вчителями методології наукового пізнання й забезпечення їхнього  професійно-особистісного росту.

Статті:

 
Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове