Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
ГЕОМЕТРІЯ
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

БІБЛІОТЕКА науково-педагогічної літератури / Підручники і посібники для загальноосвітньої школи / Геометрія

         

Кисилев А. П. Элементарная геометрия: Для средних учебных заведений. – Изд. 23-е. – М.: Изд. «В. В. Думнов – насл. Бр. Салаевых», 1914. – 393 с.

Формат DjVu, розмір файлу 9,3 Мб
Скачати ...
                

Астряб А. М. Наглядная геометрия (лабораторный метод изложения). – Первая ступень: Начальный курс геометрии. – Изд. 6-е. – М.-Л.: Госуд. уч.-пед изд-во, 1923. – 160 с.

Формат DjVu, розмір файлу 3,9 Мб
Скачати ...
              

Перельман Я. И. Новый задачник по геометрии: учебные пособия для трудовой школы. – Изд. 4-е. – М.-Л.: Гос. изд-во, 1925. – 176 с.

Формат DjVu, розмір файлу 4,9 Мб
Скачати ...
              

Иовлев Н. Н. Введение в элементарную геометрию и тригонометрию Лобачевского: Рабочая библиотека по математике для школ II ступени / под. ред А. М. Воронца. – М.-Л.: Гос. изд-во, 1930. – 68 с.

Формат DjVu, розмір файлу 968,0 Кб
Скачати ...
          

Гангус Р. В., Гурвиц Ю. О. Геометрия: Метод. пос. для высших пед. учеб. завед. и преподават. средней школы. – Ч. 1. Планиметрия / Под ред И. К. Андронова. – М.: Госуд. уч.-пед изд-во, 1934. – 321 с.

Формат DjVu, розмір файлу 5,6 Мб
Скачати ...
           

Гангус Р. В., Гурвиц Ю. О. Геометрия: Метод. пос. для высших пед. учеб. завед. и преподават. средней школы. – Ч. 2. Стереометрия / Под ред И. К. Андронова. – М.: Госуд. уч.-пед изд-во, 1935. – 328 с.

Формат DjVu, розмір файлу 4,5  Мб
Скачати ...
            

Делоне.Б., Житомирский О. Задачник по геометрии. – Изд. 4-е. Ч. 2. Стереометрия / Под ред И. К. Андронова. – М.-Л.: Госуд. изд-во технико-теоретич. л-ры, 1949. – 304 с.

Формат DjVu, розмір файлу 4,8  Мб
Скачати ...
              

Геометрия: Учебник и сборник задач для 8 и 9 классов. – Изд. 5-е // Кисилев А. П. Геометрия: Учебник для 8 и 9 классов / Под ред. и с доп. Н. А. Глаголева; Рыбкин Н. Сборник задач по геометрии для 8 и 9 классов. – К.: Радянська школа, 1966. – 196 с.

Формат DjVu, розмір файлу 2,3  Мб
Скачати ...
           

Колмогоров А. Н., Семенович А. Ф., Черкасов Р. С. Геометрия: Учебное пособие для 6-8 классов средней школы / Под ред. А. Н. Колмогорова. – М.: Просвещение, 1979. – 384 с.

Формат DjVu, розмір файлу 7,3  Мб
Скачати ...
           

Погорелов А. В. Геометрия: Учебное пособие для 6-10 кл. средней школы. – М.: просвещение, 1982. – 288 с.

Формат DjVu, розмір файлу 5,7 Мб
Скачати ...
             

Геометрия: Проб. учеб. для 6 кл. сред. шк. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк. – 5-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1987. – 127 с.

Формат DjVu, розмір файлу 2,9 Мб
Скачати ...
              

Геометрия: Учебник для 7-9 кл. средней школы / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1992. – 335 с.

Формат DjVu, розмір файлу 7,0 Мб
Скачати ...
              

Геометрия: Учебник для 10-11 кл. средней школы / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 1992. – 207 с.

Формат DjVu, розмір файлу 2,7 Мб
Скачати ...
              

Погорелов А. В. Геометрия: Учебник для 7-11 кл. общеобразоват. учреждений. – 5-е изд. – М.: просвещение, 1995. – 383 с.

Формат DjVu, розмір файлу 3,2 Мб
Скачати ...
              

Нелин Е. П. Геометрия в таблицах: Учебное пособие для учащихся старших классов. – Харьков: Мир детства, 1996. – 64 с.

Формат PDF, розмір файлу 18,8 Мб
Скачати ...
              

Зив Б. Г. Задачи к урокам геометрии: 7-11 кл. – С.-Петербург, НПО "Мир и семья-95", 1998. – 624 с.

Формат DjVu, розмір файлу 6,6 Мб
Скачати ...
              

Погорелов А. В. Геометрия: Учебн. для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / А. В. Погорелов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 224 с.

Формат DjVu, розмір файлу 2,6 Мб
Скачати ...
              

Кисилев А. П. Геометрия / Под ред. Н. А. Глаголева. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 328 с.

Формат DjVu, розмір файлу 3,8 Мб
Скачати ...
                

Планиметрия: Пособие для углубл. изуч. математики / В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, С. А. Шестаков, И. И. Юдина. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 488 с.

Формат DjVu, розмір файлу 5,2 Мб
Скачати ...
              

Гвоздович Н. В., Кубеко Т. П. Геометрия: Учебник для 10 кл. общебразоват. учреждений с рус. яз. обучения с 12-летним сроком обучения (базовый уровень) / Н. В. Гвоздович, Т. П. Кубеко. – Минск: Народна асвета, 2006. – 125 с.

Формат PDF, розмір файлу 16,0 Мб
Скачати ...
              

Тадеєв В. О. Геометрія. Основні фігури: Дворівневий підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / За ред.. В. І. Михайловського. – Тернопіль, Навчальна книга – Богдан, 2007. – 352 с.

Формат DjVu, розмір файлу 59,0 Мб
Скачати ...
              

Ершова А. П. Геометрия. 7 класс. Сборник самостоятлеьных и контрольных работ / А. П. Ершова, В. В. Голобородько, А. Ф. Крыжановский. – Харьков: Веста: Изд-во «Ранок», 2007. – 80 с.

Формат DjVu, розмір файлу 2,2 Мб
Скачати ...
              

Геометрия: 10-11 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 18-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 255 с.

Формат PDF, розмір файлу 12,0 Мб
Скачати ...
Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове