Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
БАДЕР ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

ПЕДАГОГІЧНІ ВИДАННЯ / е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку» / Офіційні дані членів редколегії / Бадер Валентина Іванівна

Бадер В.І.Бадер Валентина Іванівна у 1975 році закінчила філологічний факультет Ворошиловградського державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка (нині Луганський національний університет імені Тараса Шевченка) за спеціальністю «Українська мова і література» і отримала кваліфікацію вчителя української мови і літератури.

У 1988 році після закінчення аспірантури Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України (науковий керівник академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор М. С. Вашуленко) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови.

У 2005 році після закінчення докторантури Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України (науковий консультант академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор М. С. Вашуленко) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови.

Вчене звання доцента по кафедрі української мови і літератури було присвоєно у 1991 році, а вчене звання професора по кафедрі української мови і літератури було присвоєно у 2006 році.

Після здобуття повної вищої освіти вісім років працювала вчителем української мови і літератури у загальноосвітніх середніх школах Луганська та викладачем Ворошиловградського державного педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка. З 1983 року працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом Слов’янського державного педагогічного інституту.

З 2000 року працювала завідувачем кафедри української мови і літератури, а з 2006 року й деканом філологічного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

З 2010 року завідує кафедрою теорії і практики початкової освіти Слов'янського державного педагогічного університету.

Автор багатьох публікацій, серед яких монографія, навчальні посібники для середньої та вищої школи, наукові та науково-методичні статті.

Наукові інтереси зосереджені навколо проблем, які пов’язані з культурою усного і писемного мовлення; розробкою комп’ютерних навчальних програм з української мови; застосуванням інформаційних технологій у навчанні української мови.

Контактні реквізити:
84116, м. Слов'янськ, вул. Генерала Батюка, 19,
Слов'янський державний педагогічний
університет, факультет підготовки вчителів
початкових класів
e-mail:

Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове