Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
БОРИСОВ ВЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

ПЕДАГОГІЧНІ ВИДАННЯ / е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку» / Офіційні дані членів редакції / Борисов Вячеслав Вікторович

Борисов Вячеслав ВікторовичБорисов Вячеслав Вікторович у 1991 році закінчив факультет загальнотехнічних дисциплін і праці Слов’янського державного педагогічного інституту.

У 2006 році захистив докторську дисертацію, з 2008 року перейшов працювати професором кафедри педагогіки і методики технологічної підготовки Слов’янського державного педагогічного університету (Донецька область).

Автор понад 80 публікацій. Провідні наукові інтереси зосереджені навколо проблем, пов’язаних з питаннями національної самосвідомості і теорії виховання учнівської молоді.

Основні публікації останніх років:

  1. Теоретико-методологічні основи формування національної самосвідомості: Монографія. – К.: АОЗТ «Полиграфическое предприятие АПП», 2003. – 518 с.
  2. Теоретичні підходи до структурування національної самосвідомості особистості // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2005. – № 4(12). – С. 18-28.
  3. Підготовка менеджерів: морально-етичні аспекти // Професійна освіта: педагогіка і психологія / Ksztalcenie zawodowe: pedagogika і psyhologia. VI / За ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова-Київ: видавництво Академії ім. Яна Длугоша, 2006. – С. 159-177.
  4. Теоретичні проблеми підготовки до управлінської діяльності // Професійна освіта: педагогіка і психологія / Ksztalcenie zawodowe: pedagogika і psyhologia. VIIІ / За ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало.- Ченстохова- Київ: видавництво Академії ім. Яна Длугоша, 2006. – С. 225-240.
  5. Проблеми модернізації вищої освіти та її вплив на ідентичність // Інтеграція системи вищої освіти України до загальноєвропейського простору. – Рівне, 2006. – С.46- 54.
  6. Political Conflictology between Old and New Approaches // The Contemporary Study of Politics in Europe. A Selection of Issues / Editor S. Sulovski; Institute of Political Sciences, University of Warsaw. - ELIPSA. – Р.11-26.
  7. Розвиток творчого мислення особистості засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Наукові записки: Збірник наукових статей / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; Укл. П. В. Дмитренко, Л. Л. Макаренко.- К.: Вид–во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. (Серія педагогічні та історичні науки). – Випуск LXХІІ (72). – С. 3-11.

Контактні реквізити:
84116, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19
e-mail: bww7@mail.ru

Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове