Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
СМИРНИЙ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

ПЕДАГОГІЧНІ ВИДАННЯ / е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку» / Автори журналу / Смирний Михайло Федорович

Смирний Михайло Федорович – перший проректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, завідувач кафедри екології.

У 1960-1972 рр.  навчався на радіотехнічному факультеті Харківського політехнічного інституту, працював паяльщиком, інженером, старшим інженером і лейтенант-інженером.

У 1972 році вступив до аспірантура Ворошиловградського машинобудівного інституту і після її закінчення працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, завідувачем кафедри, заступником декана факультету, професором та перший проректором.

Захистив дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (1978) та доктора технічних наук (1996).

Після захисту кандидатської дисертації був атестований у вченому званні доцента (1980), а згодом отримав і звання професора (1997).

М. Ф. Смирний є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.

Під його науковим керівництвом і консультуванням захистилися два кандидати та два доктори наук. Зараз Михайло Федорович продовжує наукове консультування і керівництво докторантів і аспірантів.

Обраний дійсним членом (академіком) Міжнародної академії інформатизації, дійсним членом (академіком) Під’ємно-Транспортної Академії наук України, дійсним членом (академіком) Інженерної академії наук України.

Має почесні звання "Заслужений винахідник України", "Відмінник освіти України".

Коло наукових інтересів: менеджмент освіти, інформаційні системи.

М. Ф. Смирний є автором понад 80 свідоцтв на винаходи (патенти) України, Росії і СРСР, автором двох монографій та двох навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів.

Також він є автором близько 100 публікацій, серед яких в останні роки вийшли друком:

  1. Голубенко О. Л., Смирний М. Ф. Стосовно єдиної національної системи оцінювання знань студентів// Тези доповіді на XIV наук.-пр. конф. Університет і регіон: проблеми сучасної освіти», Луганськ, 2008.
  2. Голубенко О. Л., Смирний М. Ф. Успішність навчання студентів: якість підготовки, тест на стипендію чи перепустка до Європи?// Вища школа. - 2009. - №4. - С.39-49.
  3. Смирний М. Ф., Смірная С. М. Особливості адаптації кредитно-модульної організації навчального процесу в Східноукраїнському національному університеті ім. В.Даля до європейських стандартів // Тези доповіді на XII міжнародній наук.-пр. конф. «Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти», Ужгород-Сніна, 2006.
  4. Смирний М. Ф. Досвід і подальші перспективи перебудови навчального процесу в університеті відповідно до вимог Болонського процесу // Тези доповіді на XII наук.-пр. конф. «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти», Луганськ, 2006.

Контактні реквізити:
91034, м. Луганськ, квартал Молодіжний, 20а
тел. (0642) 55-16-36
e-mail: msmir@snu.edu.ua

Статті:

Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове