Портал основан при поддержке Донецкого областного благотворительного Фонда содействия образовательным интеллектуальным инвестициям (свидетельство о Государственной регистрации № 402, выданное 04.11.2008 г. Главным управлением юстиции в Донецкой области, свидетельство о Государственной регистрации серия А00 № 729147, выданное 11.11.2008 р. Славянским горисполкомом)
УКР
РУС
 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
 
  Версия для печати

ВХОД             Регистрация

Донецький обласний благодійний Фонд сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям створено як організацією, що діє на засадах законності, гуманності, спільності інтересів, рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування, у відповідності з Конституцією України, Законами України «Про благодійництво та благодійні організації», іншими нормативними актами, що регулюють благодійництво і благодійну діяльність.

Метою Фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб, зокрема, шляхом сприяння реалізації науково-освітніх і культурних програм і заходів, у тому числі через фінансову, інформаційну та методичну допомогу юридичним і фізичним особам у питаннях інноваційної підтримки освітньої діяльності на території області.

Предметом діяльності Фонду є надання організаційної, інформаційної, матеріальної, фінансової та іншої допомоги фізичним і юридичним особам в організації та реалізації інноваційної й науково-дослідницької діяльності в освітній галузі на території області, взаємодія з владними структурами, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, а також іншими суб’єктами господарювання на загальнодержавному рівні у напрямі реалізації мети Фонду.

Основними напрямами діяльності Фонду є:

 • сприяння практичному здійсненню місцевих, загальнодержавних і міжнародних програм, спрямованих на впровадження інноваційних педагогічних досліджень та розвиток інтелектуального й освітнього рівня молоді на території області;
 • поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, надання допомоги особам, які через свої фізичні вади обмежені в реалізації власних освітніх прав і законних інтересів;
 • сприяння розвитку педагогічної науки й освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги вчителям, науковцям, студентам, обдарованій молоді;
 • сприяння розвитку освітніх традицій і культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступу всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до освітніх і культурних цінностей та художньої творчості;
 • надання допомоги талановитій учнівській молоді, вчителям загальноосвітніх шкіл, викладачам вищих закладів освіти, науковцям, які беруть активну участь у дослідженнях актуальних психолого-педагогічних проблем;
 • сприяння охороні та збереженню національної освітньо-культурної спадщини, національного історико-культурного середовища;
 • надання допомоги в розвитку видавничої справи, відкриття і спонсорування періодичних видань педагогічного спрямування (в першу чергу – електронних), сприяння розвитку інформаційної інфраструктури суспільства;
 • сприяння в організації розробки і створенні програм, спрямованих на демократизацію й гуманізацію системи освіти;
 • допомога в організації та проведенні семінарів, конференцій, культурно-масових та інших заходів;

Основні завдання діяльності Фонду концентруються навколо питань, що стосуються:

 • створення освітніх програм, здійснення наукових розробок і досліджень в різних напрямках освіти та виховання на території області;
 • матеріальної, методичної й технічної підтримки навчальних, методичних і наукових педагогічних видань на території області а також періодичних електронних Інтернет-видань;
 • підготовки й наукового редагування навчально-методичних матеріалів і наукових розробок педагогічного спрямування;
 • розробки освітньо-педагогічних програм та їх впровадження на території області;
 • продовження й розвитку кращих освітніх традицій і культурних відносин на території області;
 • сприяння розвитку культури міжнаціонального спілкування серед представників різних національностей, що мешкають на території області.

Фонд здійснює свою діяльність у таких формах:

 • одноразової або систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги набувачам;
 • фінансування конкретних цільових програм;
 • допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
 • дарування або надання дозволу на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;
 • надання дозволу на використання власної назви, емблеми, символів;
 • надання безпосередньо допомоги набувачам особистою працею, послугами або через передачу результатів особистої творчої діяльності;
 • прийняття на себе витрат по безоплатному повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва;
 • інших заходів, не заборонених законом.

Членами Фонду можуть бути громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності, які визнають Статут Фонду, надають матеріальну, фінансову та іншу підтримку Фонду та приймають активну участь у його діяльності.

Членство у Фонді є добровільним і індивідуальним.

Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове