Портал сучасних педагогічних ресурсів

http://www.intellect-invest.org.ua

Столяр Абрам Аронович
http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_personalias_stoljar_aa/


Столяр Абрам Аронович (20.02. 1919-06.05.1993) – відомий методист із проблем розвитку логічного мислення школярів, з іменем якого пов'язують створення теорії єдиного підходу до навчання математики, а також становлення методики викладання математики як наукової дисципліни.

Закінчив Бухарський педагогічний інститут (1947). Кандидат педагогічних наук (1951), доктор педагогічних наук (1970).

Народився в с. Тарутине на Півдні Бессарабії, яка тоді входила до складу Румунії (тепер Одеська область України). Батько Абрама Ароновича, хоча й не заробляв достатньо, але сплачував за навчання свого єдиного сина, який мав різнобічні здібності: добре співав, писав вірші, грав на скрипці, цікавився математикою.

Після закінчення з відзнакою чоловічого ліцею в Білгород-Дністровську зі спеціалізацією на математичному відділенні, виникло запитання вибору подальшого шляху й А. А. Столяр вирішує продовжувати навчання у вищій політехнічній школі в Бухаресті.

Приєднання Бессарабії до Радянського Союзу (1940) перед парубком, який володів румунською, єврейською, французькою й німецькою мовами, поставило  нагальне завдання вивчити ще одну мову – російську, – і із цим завданням він успішно впорався.

В 1941 році, коли почалася війна, родину Столяра евакуювали в Середню Азію, де Абрам Аронович цілком випадково зважився спробувати себе як учитель математики в старших класах загальноосвітньої школи. Почавши працювати вчителем, він швидко зрозумів, що не помилився, через нетривалий час став поєднувати роботу вчителя з навчанням на заочному відділенні Бухарського педагогічного інституту, яке закінчив в 1947 році.

З 1948 р. А. А. Столяр починає викладати логіку в Саратовському військово-морському підготовчому училищі. Прийшовши до переконання, що викладання логіки у відриві від математики малоэфективне, Абрам Аронович (за погодженням з керівництвом училища) поєднує два предмети, – логіку й математику, – і починає викладати логіку «усередині математики». Результатом роботи в цьому напрямку стала кандидатська дисертація «Виховання логічного мислення в учнів на уроках математики», яку він захистив у 1951 р.

В 1950 р. А. А. Столяр переїжджає до Білорусі, де працює спочатку вчителем у загальноосвітній школі в м. Могилеві, а потім викладачем, завідувачем кафедрою й проректором з наукової роботи в Могилевському державному педагогічному інституті.

Тут же він продовжує розпочаті раніше дослідження й завершує розробку проблем, пов'язаних з роллю логіки у навчанні математики. За результатами цих досліджень А. А. Столяр захищає докторську дисертацію «Логічні проблеми викладання математики» (1970).

Абрам Аронович Столяр був ентузіастом реформи шкільної математики в Білорусі. В 70-і роки він неодноразово висловлював співчуття із приводу того, що початкова й середня математична освіта повністю відрізана від сучасної математики, її базисних ідей, методів і мови, від її додатків.

З ініціативи А. А. Столяра в Могилевському державному педагогічному інституті була створена на громадських засадах (1979) науково-дослідна лабораторія «Навчання й розумового розвитку дітей дошкільного й молодшого шкільного віку», в рамках якої велося комплексне дослідження проблеми інтенсифікації впливу навчання на розумовий розвиток учнів.

У цій лабораторії під керівництвом А. А. Столяра були підготовлені: 

  • перший підручник математики для підготовчих класів дитячого саду («Математика 0»), що згодом послужив прототипом підручника математики для шестирічок;
  • програма з математики для початкової школи й відповідні цій програмі учбово-методичні комплекси з математики для початкової школи, які надалі (після набуття Білоруссю незалежності) стали основою для постановки навчання математики в I-IV класах.

А. А. Столяр брав активну участь у роботі багатьох авторських колективів, які створювали підручники й навчальні посібники для середньої й вищої школи.

Методистам-математикам і вчителям відомі його монографії « Логічні проблеми викладання математики [http://www.intellect-invest.org.ua/content/userfiles/files/library/Stoljar_Logich_probl_prepod_matem.djvu] » (Мінськ: Вышэйшая школа, 1965), «Педагогіка математики» (Мінськ: Вышэйшая школа, 1986), «Навіщо і як ми доводимо в математиці» (Мінск: Нар. асвета, 1987), підготовлені в співавторстві  «Сучасні основи шкільного курсу математики» (М.: Просвещение, 1980), «Методика викладання математики в середній школі: Загальна методика» (М.: Просвещение, 1985), а також ряд інших робіт, що мають концептуальний характер для дидактики математики.

В 1992 році, після 41 року роботи в Могилевському державному педагогічному інституті, А. А. Столяр переїхав до Москви, де працював у Московському педагогічному інституті до останніх днів свого життя.