Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
І. М. КУЛІШ. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В АСПІРАНТУРІ НАНЬЯНГСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІНГАПУРУ
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

ПЕДАГОГІЧНІ ВИДАННЯ / е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку» / Поточні номери журналу та їх автори / Випуск №1 [2010] / І. М. Куліш. Особливості викладання англійської мови в аспірантурі Наньянгського університету Сінгапуру

УДК 371

І. М. Куліш

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
В АСПІРАНТУРІ НАНЬЯНГСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІНГАПУРУ

Анотація. В статті дається опис навчального курсу англійської мови «Основи наукового спілкування» для аспірантів в Наньянгському технологічному університеті.
Ключові слова: аспірантура, наукове дослідження, стендова презентація, усна презентація, резюме, академічне письмо, огляд літератури, результати і висновки, плагіат.

Аннотация. В статье рассматривается описание учебного курса английского языка «Основы научного общения» для аспирантов в Наньянгском технологическом университете.
Ключевые слова: аспирантура, научное исследование, стендовая презентация, устная презентация, резюме, академическое письмо, обзор литературы, результаты и выводы, плагиат.

Abstract. The description of the “Graduate Communication” Course Curriculum at the Nanyang Technological University is given in the article.
Keywords: graduate education, research, poster presentation, oral presentation, summary, academic writing, literature review, results and conclusions, plagiarism.

Навчальна програма для магістрантів та аспірантів в Наньянгському технологічному університеті включає декілька обов’язкових та вибіркових курсів кожного семестру. Навчання ведеться англійською мовою, англійська мова є обов’язковим предметом [6].

Курс англійської мови для аспірантів має назву «Основи наукового спілкування» та триває протягом двох семестрів. Він є обов’язковим для аспірантів першого року навчання та розроблений, щоб допомогти аспірантам оволодіти компетенцією та впевненістю щодо використання англійської мови у говоріння та письмі стосовно академічних аспектів, включаючи наукове дослідження. Курс має на меті допомогти аспірантам:

 • усвідомити процес навчання в аспірантурі,
 • удосконалити навички письма (зокрема, що стосується наукового дослідження),
 • розвивати навички усного спілкування для участі в академічних заходах (включаючи лекції, семінари та конференції),
 • оцінювати стандарти, пов’язані з науковим дослідженням та публікаціями.

Курс триває 3 години щотижня, включаючи 1-годинну лекцію та 2-годинний семінар. Мовно-інтенсивні семінари проводяться через тиждень. Обов’язковим є відвідування лекцій, практичних занять, виконання завдань та участь у практичній діяльності. Закінчується курс заліком. Аспірант отримує зараховано за 100% виконання завдань, а саме:

 • завдання 1: короткий огляд літературних джерел (25%),
 • завдання 2: стендова інформація – постер (30%),
 • завдання 3: стендова презентація – презентація постера (30%)
 • завдання 4: участь у практичних заняттях (15%).

Перша лекція «Вступ. Етичні аспекти дослідження та написання дисертації» включає тест на знання англійської мови та питання пов’язані з особливостями навчання в аспірантурі. Наступні лекції та семінари охоплюють такі теми:

 • Мова академічного письма
 • Перетворення інформації у знання
 • Анатомія дисертації. Вступ та огляд літератури
 • Результати, обговорення та підсумки
 • Написання тез та їх публікація
 • Підготовка постерів
 • Ефективні презентації
 • Рівні мислення та робота в групах
 • Мовна наука та наукова мова

Для прикладу змістового наповнення лекційного матеріалу наводимо основні аспекти двох лекцій. Одну з лекцій «Вступ. Якісні аспекти. Етичні аспекти» презентує доктор Ноела Мерфі для аспірантів у першому семестрі. Лекція починається з таких цитат: «Письмо йде легше, якщо вам є що сказати» (Stolen Asch, 1995), «Що пишеться без зусиль, читається, як правило, без задоволення» (Samuel Johnson).

Спілкування ж буде ефективним за умов, якщо слухачі або читачі чітко розуміють значення намірів мовця або письменника, перші відповідають мисленням або діями, які саме й очікуються, підтримуються сприятливі стосунки та учасники розуміють різні перспективи. Спілкування дослідника включає різні аспекти, а саме, спілкування з науковим керівником, презентації статей на конференціях, зустрічі з експертами, обговорення з колегами, написання та читання журнальних статей, написання та захист дисертації. А дисертації є набуванням та розповсюдженням нових знань. Підтверджуючи цю думку, лектор дає визначення дисертації: «Це оригінальне наукове писання, яке доводить здатність аспіранта працювати самостійно та використовувати наукові методи досліджень. Його мета – переконати екзаменаторів, що висновки, основані на доказах, є прийнятними, задовільними та витонченими».

До якісних характеристик дослідження відносять:

 • концентрацію на одному питанні дослідження;
 • доведення вартості дослідження;
 • пояснення, як зроблене дослідження і чому саме таким чином;
 • забезпечення чіткого переконливого пояснення результатів, наслідків і значення дослідження.

Яке питання ви б могли поставити, щоб встановити, чи це твердження істинне і щоб взнати більше з цього питання? Це наша культура, яка диктує нашу поведінку та наше ставлення до життя.

Лектор порівнює розвиток сприйняття знань студентом та аспірантом. Студент сприймає та асимілює встановлені знання, аспірант отримує і оцінює встановлені та «нові» знання. Студент приймає загальноприйняті знання як факт, аспірант критикує та створює «нові» знання. Студент вірить, що представлені знання досягнуті прямим простим шляхом. Аспірант розуміє, що знання поступово розвиваються через цикли збору даних, аналізу, презентації, рефлексії та дебатів.

Друга частина лекції присвячена таким етичним принципам поведінки, як:

 • чесність (доводити кожне твердження, бути точним, підтверджувати джерела);
 • ясність (бути чітким та безпосереднім, особливо з цілями);
 • реальність (пояснювати, що слід пояснити; розуміти, що читачі мають базові знання про світ);
 • доречність (включати лише те, що стосується самого дослідження; не вносити нову інформацію у висновки;
 • відповідальність (визнавати те, що говорите і пишете).

Лектор зупиняється на західних академічних традиціях, а саме: свобода мовлення, дискутивний характер знань, повага до іншої думки, авторські права; збереження як джерело власника, вартість джерел, які використовуються для підтвердження аргументу, мети, доказу. У зв’язку з превалюванням авторських законів у західних академічних традиціях лектор надає характерні особливості плагіату, такі як, безпосереднє копіювання з Інтернету, дуже близьке перефразування, підсумовування без зміни підбору слів, тобто використання ідей, роботи або даних дослідження іншої людини без чіткого зазначення джерела, що є можливо найгіршою провиною в академічному товаристві [5]. Стандарти «чесного» використання можуть варіюватися в залежності від академічної дисципліни, але існують деякі правила, які допомагають уникнути плагіату:

 • знати, що складає загальноприйняті знання;
 • цитувати всі ідеї та дослідження інших;
 • змінювати порядок слів та структуру речень підсумків та парафраз.

У кінці презентації лектор надає перелік довідкової літератури та джерел.

Другу лекцію «Мова академічного письма» презентує доктор Беатріз П. Лоренте для аспірантів у 2 семестрі. Основними проблемами лекції є важливість академічного письма, превалювання академічного письма англійською мовою, академічне письмо англійською мовою як набір умовностей, текстуальні умовності, організація та мова. Щодо превалювання академічного письма англійською мовою лектор наводить такі приклади:

 • Понад 75% статей із соціальних та гуманітарних наук написано англійською мовою [2];
 • Понад 90% статей з природничих наук написано англійською мовою [2];
 • Найпрестижніші та найбільш цитовані журнали видані англійською мовою [4, c. 24].

Відповідаючи на запитання, чи достатньо вільно володіти англійською мовою, щоб бути частиною академічної спільноти, лектор наводить таку цитату: «Численні студенти та академічне товариство по всьому світу повинні зараз вільно оволодіти умовностями академічних дискурсів англійською мовою, щоб зрозуміти їх дисципліни, зробити свої кар’єри або успішно продовжувати своє навчання» [4, c. 24].

Академічне письмо англійською мовою як набір умовностей включає такі аспекти, як комунікативні умовності (текстуальні умовності, які охоплюють організацію та мову, та умовності публікування) та соціальні умовності [1].

Лектор висновує, що умовності не є правилами, а є домінуючими нормами.

Мова, яку ви використовуєте, залежить від вашої мети та вашої аудиторії. Основною характеристикою академічного письма лектор називає ясність, яка включає, в свою чергу, точність (говорити саме те, що маєте на увазі), далекоглядність (бути щирим і відвертим), стислість (уникати непотрібних слів), об’єктивність (притримуватися фактів), плавність мови (використовувати зв’язні слова) та правильність (слідкувати за граматикою, пунктуацією та правописом). Наприкінці презентації лектор надає перелік використаних джерел та рекомендовану літературу.

з даного курсу, призначені для виконання аспірантами, включають індивідуальну, парну та групову роботу, усні та письмові вправи, підготування постерів та аналіз роботи колег, стендові та усні презентації, огляди літератури, а також роботу з науковими статтями професійного спрямування. Формулювання завдання містить чітку інструкцію до виконання. Приклад індивідуального завдання:

Завдання 1. Оберіть дуже вузьку сферу у вашій галузі, якою ви цікавитися, та яка генерує обговорення та дискусію. Це може бути тема, яку ви розглядаєте для дисертації, або з якої ви писали статтю на іншому курсі.

Напишіть короткий огляд літератури за темою (не більше двох сторінок). Вам слід процитувати 5-10 джерел і забезпечити перелік використаної літератури.

Ваш огляд літератури ви маєте представити на консультації протягом сьомого тижня навчання. Він вартий 25% від вашої загальної оцінки.
Приклад завдання для роботи у парах.

Завдання 2. Виберіть статтю з вашої галузі у науковому журналі (не на вебсайті). Прочитайте статтю і складіть резюме (менше сторінки, коротше за короткі статті). Слідуйте інструкціям щодо складання резюме. Пишіть своїми власними словами, впевніться, що ви не вдаєтеся до плагіату.

Подайте резюме та копію статті партнеру.

Проаналізуйте та прокоментуйте резюме партнера.

Приклад завдання для роботи у групах.

Завдання 3. Оцінювання постерів. Оцініть та прокоментуйте постери А та Б щодо їх змісту та візуальних елементів. Використовуйте лекційні записи як основу для ваших критеріїв.

Чи можливо покращити постери? Як?

Лекційний матеріал, завдання для семінарів та практичних занять чітко відповідають меті курсу та сприяють її досягненню. Вони охоплюють різноманітні аспекти, пов’язані з роботою над науковим дослідженням, удосконалюючи академічні навички в цілому та рівень англомовної компетентності зокрема.

Література

 1. Canagarajah, A.S. (2003). A geopolitics of academic writing. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
 2. Hamel, R.E. (2007). The dominance of English in the international scientific periodical literature and the future of language use in science. AILA Review 20:53-71.
 3. Heah, C. (2009, 9 January). Lecture 1: The scientific writing style. Presented at a HW 102A Lecture at Nanyang Technological University.
 4. Hyland, K. (2006). English for academic purposes: an advanced resource book. London and New York: Routledge.
 5. Murphy, N., Bain, J., & Conrad, L. (2007). Orientations to research higher degree supervision. Higher Education 53: 209-234. PhD thesis: Structure and content, U. College London. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.cs.ucl.ac.uk/staff/c.clack/phd.html
 6. Nanyang Technological University. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.en.wikipedia.org/wiki/Nanyang_Technological_University

 

© І. М. Куліш, 2010.
Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове