Портал сучасних педагогічних ресурсів

http://www.intellect-invest.org.ua

Чернишов Олексій Іванович
http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_oficioz_releac_redkollegii_tchernishov_oi/


Чернишов Олексій Іванович – кандидат педагогічних наук (1984), доцент (1990), член Спілки журналістів України, ректор Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Народився і виховувався в семидітній селянській сім’ї, де батьки природно реалізовували на практиці мудрі заповіти народної педагогіки.

Закінчивши неповну середню школу, вступив до педагогічного училища і почав оволодівати професійно орієнтованими знаннями та уміннями і готуватися до викладацької роботи.

Після закінчення училища працював за спеціальністю, починаючи з нижчих посад – вихователя, викладача. Це був складний період в житті молодого педагога, який мав багато працювати, щоб не тільки отримувати необхідні кошти для існування власної (вчительської) сім’ї, а й постійно підвищувати власну кваліфікацію, заочно навчаючись в педагогічному інституті.

Систематична робота над власним професійним рівнем згодом стала тією основою, що забезпечила О. І. Чернишову (після 14 річної роботи в системі середньої освіти в провінції) можливість переходу на роботу до Горлівського педагогічного інституту (1980).

Того ж року був рекомендований до заочної аспірантури НДІ Загальних проблем виховання АПН СРСР, де через 4 роки успішно захистив кандидатську дисертацію.

Після захисту дисертації переїхав на роботу до обласного центру, де послідовно займав посади завідувача кафедри, проректора Донецького інституту підвищення кваліфікації вчителів, ректора Донецького інституту соціальної освіти, ректора Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

О. І. Чернишов є автором понад 50 публікацій у наукових фахових виданнях.

Коло наукових інтересів – проблеми виховання «важких» дітей,  проблеми професійної творчості педагогів-вихователів, неперервної післядипломної педагогічної освіти.