Портал сучасних педагогічних ресурсів

http://www.intellect-invest.org.ua

Бєлєнька Ганна Володимирівна
http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_autors_belenka_gv/


Бєлєнька Ганна Володимирівна – викладач Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Сфера наукових інтересів – проблема формування професійної компетентності майбутніх фахівців, диференційоване навчання у вищій школі.

Статті: